Revitalizace

Revitalizace je komplexní oprava domu, na jejímž konci si můžete užívat těchto přínosů:

 • Technické - zlepšení stavu budovy vedoucí k prodloužení životnosti
 • Ekonomické - významná úspora energií tj. zlepšení ekonomiky provozu
 • Hygienické - eliminace hluku, plísní a možnosti vzniku kondenzace
 • Estetické - zvýšení kultury bydlení
 • Hodnota domu - zvýšení tržní ceny nemovitosti

Lze samozřejmě vyčkat, až dům na opravu našetří, ale vzhledem ke zvyšování ceny energií - hlavně tepla a dále zvyšování cen stavebních materiálů - nejen změnou DPH a aktuálně výhodným úrokovým sazbám lze podložit, že se revitalizaci nevyplatí odkládat.

Nejčastěji se při revitalizaci provádí zateplení obvodového pláště, ale konkrétní projekt může řešit také tyto práce: opravy nebo rekonstrukce balkonů či lodžií, oprava a zateplení střešního pláště popř. vnitřních konstrukcí (suterén, půda), výměny oken, výměna či oprava vstupních portálů, oprava a rekonstrukce vnitřních podlah, výměna zdravotechniky, elektrorozvodů, oprava či výměna výtahů, a jiné.

Pouze zateplit dům nestačí – čím více je objekt zateplen, tím méně tepla potřebuje k udržení jeho vnitřní teploty. Aby bylo zateplení objektu účelné a ušetřilo se co nejvíce energií je nezbytné správné vyregulování otopné soustavy.

 

Dotace

V uplynulých deseti letech se stát každoročně podílel dotacemi na podpoře oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů, rodinných domů i objektů občanské vybavenosti. Toto se dařilo díky programům administrovaným jednotlivými institucemi zřízenými ministerstvy životního prostředí a místního rozvoje.

Aktuální dotační tituly

Barevné domy jsou připraveny pomoci Vám při zajištění podkladů a povinných příloh potřebných pro podání, administrování a dokladování žádostí až do fáze vyplacení dotace. Máme bohaté zkušenosti, o které se můžete opřít.

Naše služby

Barevné domy zákazníků zajistí:

 • Projektovou a dokumentační přípravu stavby (plášť budovy, inženýrské sítě, statika)
 • Zhodnocení a navržení použitých materiálů
 • Přípravu zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele
 • Vypsání výběrového řízení (dobrovolného i podle znění zákona 137/2006 Sb.)
 • Pomoc při hodnocení jednotlivých nabídek, kompletní dokumentace i ke vztahu k dotačním titulům
 • Zajištění financování stavby i společně s aktuálně dostupným a vhodným dotačním titulem (výběrové řízení na úvěrující banku)
 • Zajištění koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Kompletní vyřízení stavebního povolení (je-li potřeba) a všech souvisejících povolení
 • Kolaudační řízení

Správa domů

Správa domů - právní

 • Poskytování právních konzultací.
 • Vypracování podkladů pro řešení případných běžných sporů mezi vlastníky domu a třetími subjekty.

Správa domů – technické a provozní

 • Spolupráce při odstraňování závad zjištěných při revizích.
 • Spolupráce při zajišťování odborných prohlídek a znaleckých posudků.
 • Spolupráce na přípravě podkladů pro uzavření smluvních vztahů s dodavateli energií.
 • Zajišťování havarijní služby a odstraňování závad.

Správa domů – ekonomická

 • Vedení účetnictví.
 • Vedení rozpočtového plánu.
 • Zpracování daňového přiznání.

Typy objektů

Bytové domy

Pomáháme Společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům s revitalizací jejich domů, tak aby byla provedena v co nejkratším čase a v odpovídající kvalitě. Ať už s využitím dotací pokud jsou aktuálně vypsány jednotlivé výzvy, nebo s využitím dotovaného úvěru dotačního titulu Panel 2013+. Rádi pomůžeme s vedením schůzí vlastníků jednotek, zajištěním stavebního povolení, výběrovým řízením na dodavatele stavby, výběrovým řízením na úvěrující banku, stavební dozor, koordinátora BOZP, kolaudaci stavby a samozřejmě podání žádosti o dotaci a její vyřízení.

Občanská vybavenost

Využijte s námi některou z výzev Operačního Programu Životního Prostředí v prioritních osách 2 a 5.

Rodinné domy

Zajistíme zpracování podkladů, podání žádosti administraci a doložení realizace pro Váš rodinný dům v třetí vypsané výzvě programu Nová zelená úsporám, nebo krajských kotlíkových dotací.

Reference

Kontakty

barevne domy

Iva Šoula Rokytková

Jednatel
773 607 555
rokytkova@barevnedomy.cz
Petra Jilemnického 478,
Hradec Králové, 503 01

Podporujeme

Nadační fond pro podporu aktivit v diagnostice a léčbě
Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy (www stránky)